رشد کار

طبقه بندی موضوعی

آخرین مطالب

۰۶ فروردين ۹۷ ، ۱۶:۰۱
احیا

معرفی مقاله

۲۰ آذر ۹۶ ، ۱۳:۵۲
احیا

رشد کار: توسعه شهری -  آنچنان که از دهه ها پیش از پیروزی انقلاب تا همین اکنون ،در میهن ما ، فهمیده و اجرا شده  است - چه تأثیری بر کارِ آدمی  و شرایطِ زیستِ نیروی کار داشته است ؟ 

۰۴ آبان ۹۶ ، ۱۴:۲۰
احیا
۲۲ مهر ۹۶ ، ۱۴:۳۰
احیا

رشد کار : برخی اخبار صرف نظر از آنکه پرده از  واقعه ای خاص برمی دارند از  موضوع یا مسئله ای عام هم حکایت می کنند .  شاید از نظر برخی ، آن واقعه ،رخدادی باشد از قبیل هزاران رخدادِ مشابه و معمول  که - حداکثر  - با ابراز تأسفی  می توان  از کنارش گذشت  و بعد از سپری شدنِ زمان ،  ارزشِ خبری  خود را از دست می دهد  و شایسته یادآوری هم نخواهد بود .اما آنکه در آینه اخبار، نقش موضوعات و مسائل پایدار رامی جوید ، با این قبیل اخبار،  طرزِ برخوردی دیگر اختیار می کند. 

۱۱ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۰۰
احیا
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۳۹
احیا

  رشد کار : هر از چندی اخبار تأسف برانگیزی از قصور پزشکی -یا ادعایِ چنین قصوری  -در رسانه ها منتشر  می شود . واضح است که این پدیده حتی اگر

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۳۱
احیا

۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۲۷
احیا
۰۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۴۵
احیا

معدن طلای آق قره در آذربایجان غربی همان معدنی  است که

احیا

 رشد کار : سال گذشته حادثه انفجار لوله گاز در محله شهران تهران  جان ارزانِ کارگران - و کلیتر بگوئیم جان ارزانِ آدمیانی-  بی پناه را گرفت ؛ حادثه ای که که قبل و بعد از آن هم موارد مشابهی داشته است که از جمله آن می توان به حادثه کارگاه متروی قم اشاره کرد . 

 از آن پس ، از  پیگیری این حادثه  و مسسبان  آن ، اخباری در سطح رسانه های رسمی منتشر شد که نمونه اخیر آن را در زیر ملاحظه می کنید . آنچه در این میان می تواند سودمند باشد و از بروز حوادث مشابه جلوگیری کند  بازنگری در شاخصها و استانداردهایِ

احیا
 رشد کار: فاطمه عزیر یک نمونه است و البته یک نماد . پرسشهای کلان هم همچنان باقی است .
احیا

رشد کار : در گزارش زیر ،نقش عاملی با عنوان «نگرش فرادستانه اربابان بخش خصوصی» در نابسامانیِ فعلی معادن پُر رنگ شده  اما همانطور که  در فرازهائی از متن یادداشت و همچنین در  ضمیمه ای که به آن افزوده ایم آمده است  ،ظاهراً  نقش منابع و کانونهای دیگر  اگر مهمتر تر از آن عاملِ نباشد کم اهمیت تر هم نیست.

۰۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۹
احیا

دیدگاه ِرئیس سازمان نظام مهندسی معدن  استان مازندران  در گفتگو با  خبرنگار ایلنا

۰۲ تیر ۹۶ ، ۱۰:۵۱
احیا
 دیدگاه عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس
۰۲ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۳
احیا

  رشد کار : چهل و شش روز بعد از فاجعه

۳۱ خرداد ۹۶ ، ۰۳:۱۶
احیا

فرازهائی از گزارش خبرگزاری مهر 

۲۸ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۰
احیا

بازنشر مقاله ای از فصلنامه « مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی » نوشته مجید موحد و عباس گرگی -  در چکیده این مقاله

۲۸ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۴۶
احیا

براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره معدن زمستان یورت هواساز موجود در معدن که در دهانه تونل نصب شده بود،

احیا

 رشد کار:  آنچه در پی می خوانید گزارشی است که خبرگزاری فارس ازگفتار یکی از فعالینِ سازمان هایِ فعال در زمینه کودکان کار و یکی از مسئولینِ دولتی فراهم کرده است.  ما از این گزارش تنها  آن بخش را برای انعکاس مجدد برگزیده ایم  که حاویِ اظهار نظرِ دو  شخص یاد شده است .یادآوریِ این نکته بجا است که : اگر خط مشی رسانه هائی همچون خبرگزاری فارس و جناح ِسیاسیِ متبوعِ ایشان را «انقلابی» و  «منجر به عدالت»  تصور کنیم ،اشتباه بزرگی کرده ایم.

۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۰۳
احیا

۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۶:۵۷
احیا

۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۰۷
احیا

۲۳ فروردين ۹۶ ، ۰۵:۱۵
احیا

 رشد کار :  مسئله کودکان کار ، هم به خودیِ خود موضوعیت دارد و هم  از جنبه ای نُمادین برخوردار است  . سخن گفتن از این  موضوع در سطح کلان و در مقیاس ملی نباید مانع از نگریستن به این موضوع از زاویه ای  خُرد و محلی شود . متمرکز شدن گفتگوها درباره  کودکان کار در تهران  ، آنهم از مجرای برخی تفاسیر تحریف گر   -که احیاناً  در پِیِ توجیه اقدامات  نادرست و نامکفی  در این زمینه اند -تصویر درستی از  مسئله به ما نخواهد داد . از این رو خواهیم کوشید در حد همین منابع خبریِ در دسترس،  به انعکاس  برخی گزارشهای محلی بپردازیم ؛ گو اینکه  این گزارشها تنها تا اندازه ای می توانند حق موضوع را به جا آورند و حُسنشان این می تواند باشد که محرک تحقیق و راستی آزمائی و اقدام باشند . 

۲۲ فروردين ۹۶ ، ۰۴:۵۰
احیا

  رشد کار: در مورد «کارگران خردسال» همچون بسیاری از بحثهای مشابه ،یکی از اصلیترین مشکلها ،فقدان اطلاعات دقیق ، تفصیلی , و غیر جهت دار است باین حال  می توان براساس همین  اطلاعات موجود  که بعضاً ازسوی مراکز رسمی  مورد پذیرش قرار گرفته است ، بحثهای سودمندی را سامان داد ؛گرچه  هر خبر و نظری  - و نیز متن زیر - را صرفنظر از منبع آن ،که رسمی است یا غیر آن و صرفنظر از این که در کدام چارچوب مورد حُسن استفاده یا سوء استفاده قرار می گیرد،  می باید با رویکردی  محققانه و سنجشگرانه قرائت کرد .

۰۴ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۱۶
احیا

« سازمان یونیسف اعلام کرده است 37  درصد درآمد خانوارهای زیر فقر جهان

۱۵ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۳۸
احیا

۱۹ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۴۵
احیا

۰۱ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۰۷
احیا

مقدمه: از میان مسائل  و موضوعاتِ  مربوط  به «نیروی کار »کدام یک مهمتر است ؟ «دستمزد» یا «بهزیستی»؟ 

احیا
 رشد کار : در ابتدای گزارشی  با عنوانِ "کودکی که مثله شد و مسئولیتهائی که زیرِ طاقِ نسیان ماند  " در همین سایت،  توضیحی آمده است که می تواند  روشنگرِ اهمیتِ گفتاری باشد که در فراز بعد خواهید خواند  و همچنین  نشان دهد که ارتباط این گفتار با" نیروی کار و مسائلِ آن" چیست و چرا انتشار آن در "رشد کار " لازم است. در فراز بعد ، از مخاطرات نوپدید سخن گفته شده و بحث صرفاً به تهران محدود شده  است اما کیست که نداند بسیاری از دیگر شهرها  هم در میهن ما در معرض انواع و اقسام مخاطراتند. تأمل بر گفتارِ زیر فوائدِ بسیاری دارد از جمله اینکه می تواند این پرسش را در ذهن ما برانگیزد که " در سیاستِ مطلوب ،با کدام معیار مهم را از نامهم باید جدا کرد "و "در سیاست واقعاًموجود  برای جدا کردن این دو ، کدام معیارها را مورد توجه قرار می دهند ؟"  توضیح بیشتر در مورد این سؤالها را در دو یادداشتِ "مهم و نامهم در سیاست اسلامی"، "کدام مسئله، مسئله بنیادی است ؟"در ehyaa.net  ببینید.  
احیا
شرایط پیدایش کودکان کار و تعریف این آسیب اجتماعی طی سال‌های اخیر در حال تغییر است.
احیا
دیدگاه یکی از مسئولین سازمان بهزیستی
احیا
کوهی از ادعا  و خرید و فروش انسان در همین نزدیکی
احیا

 چند جمله به عنوان مقدمه  :«بررسیِ مسائلِ نیروی کار  و ارزیابی کمیت و کیفیتِ آسیبها  در این زمینه »، نیازمندِ آسیبشناسی است .  یکی از آسیبها در این «بررسی» و «ارزیابی»، معیار قرار دادنِ  «احساسات  تأمل نشده »در تشخیص اولویتها است .

احیا
 رشد کار : دی ماه 92  ،دو بانوی کارگر مظلومانه در آتش سوختند .نه آن خبر و نه این دو خبری که  در «ادامه»  خواهید خواند- و به عنوان واکاوی علت آن حادثه منتشر شده اند- هیچ کدام  دارای تاریخ مصرف نیستند . البته توجه به این اخبار هیچ فایده ای نخواهد داشت اگر ما به همینها اکتفا کنیم و واکاویِ اصلی را خودمان انجام ندهیم . واکاویِ اصلی را باید در سطح کلان و ناظر به روابط مسلطِ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی صورت داد .
احیا

رشد کار : اگر رخدادها و بگو مگوهای قبل و بعد از انتخابات اخیر ،یعنی انتخاباتِ مجلس دهم را به یاد داشته باشیم، احتمالا" این را هم به یاد می آوریم که بعد از اعلام نتایج انتخابات و شکستِ « لیست طیف موسوم به  اصولگرا و گروه ها و شخصیتهای پیرامونی و حامیِ آن» در تهران،  برخی  فعالین و رسانه های این طیف، از حال و روز تهران ابراز نگرانی می کردند .  این ابراز نگرانی ، سؤال برانگیز بود؛  البته نه به علتِ اصلِ واکنشِ ایشان ؛ چراکه  معلوم بود  جماعتی نتوانستند به مقصود خود برسند و لذا ابراز ناراحتی می کردند . سؤال برانگیزیِ ماجرا از  «زمانِ  این ابرازِ ناراحتی» ناشی می شد . سؤال این بود که چرا وقتی گروه یا گروه هائی ، در یک چالش ِسیاسی پیروز نمی شوند یا رقیب و خصمِ سیاسی خود را در حال بهره برداری از اوضاع و احوال می بینند ،نگرانِ حال و روز تهران می شوند ؟

۲۸ تیر ۹۵ ، ۰۱:۳۹
احیا

صبح روز  هشتم تیرماه نود و پنج، «شادمان» نوجوان شانزده ساله بر اثر سقوط از طبقه سوم یک پاساژ در شهر جوانرود در دم جان سپرد.

۱۱ تیر ۹۵ ، ۱۹:۳۱
احیا

روایتی از روزگارِ دردناکِ کارگرانِ بلوچِ فاقد شناسنامه و روزگار ِ دردناکترِکودکانشان
۱۰ تیر ۹۵ ، ۱۹:۳۸
احیا

بازنشر مقاله ای ازفصلنامه «پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی »

۱۲ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۳۹
احیا

متن کامل مقاله به نقل از فصلنامه " پژوهشها و سیاستهای اقتصادی"

۰۹ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۵۴
احیا

درباره  تلقی نادرست از  واقعیتی نوپدید به نام "کارگر"؛ با  اشاره به دو نمونه از دیروز و امروز و فراتر بردن بحث از حد مصادیقی خاص

۰۹ خرداد ۹۵ ، ۰۹:۲۸
احیا

رشد کار : مخالفین “افزایش حداقل دستمزد کارگران ” معمولا” و به کَرّات ، از تورم زائیِ”افزایش دستمزد “سخن گفته اند . برای سنجشِ صحت و سقمِ این “دلیل “گزارشی تهیه کرده ایم از مقاله ای که در سال ۸۸ در یکی از نشریات علمی -پژوهشی منتشر شده است . این معرفی پیش از این در دی ماه 92 در سایت احیا منتشر شد.

۲۱ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۳۴
احیا

 در حاشیه درگذشت کارگر پانزده ساله افغان

۱۷ خرداد ۹۴ ، ۱۲:۰۰
احیا

رشد کار : این گزارش را پایگاه اینترنتی سلامت نیوز ،دیروز پانزده اردیبهشت نودو چهار منتشر کرده است . از جهت گیری سیاسی این سایت اطلاعی نداریم .اما متن گزارش آنچنان است که می تواند سؤالهای مهمی را برای تأمل و تحقیق بیشر برانگیزد. احتمالا" از میان پرسشهای ممکن ،این سه مورد از اهمیت بیشری برخوردار است : نخست اینکه ساختارهای حمایتی موجود چه در بخش حکومتی و چه در سازمانهای "مردم نهاد" ، تا چه حد قادر به سرویس دهی مؤثر به کودکان کارند . این پرسش را می توان(و می باید) از سطح توجه اقتصادی فرارتر بُرد و پرسید  با توجه به کاسته شدن از نقش حمایی و نظاریت خانواده در جامعه ما و با توجه خانواده های فروپاشیده و آسیب دیده ای که  بالطبع، نمی توانند چنان نقشی را ایفا کنند ، ساختارها و سازوکارهای موجود  در بخش دولتی و غیر دولتی تا  چه میزان  قادر به پرکردن جای خانواده در  حمایت از کودکان و نوجوانانند. دوم اینکه  در نظام جمهوری اسلامی ، سرمایه گذاری صورت  گرفته درارتباط با کودکان کار و خیابانی ، چه میزان بوده و  تخصیص منابع در این حوزه از چه منطقی  پیروی می کرده است و بالاخره پرسش سوم این که  تا چه حد ،در جریان حکمرانی  در ایرانِ بعد از انقلاب  به "پیشگیری از آسیبهای اجتماعی " اهمیت داده  شده است.  در عالَم حرف وسخن ، البته ،همه به اهمیت و تقدم "پیشگیری" تأکید می کنند اما باید اثر این "تأکید" را در برون دادِ برنامه ریزیها و سیاست گذاریها و تصمیم سازیهای حکومتی و در بازخورد و بازسنجی همه این اقدامها در اقدامات بعدی نظام دید  .

۱۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۱۷
احیا

رشد کار : چالش مزد ، آنچنان که سال گذشته نوشتیم فرایند پر تنشی را از سر گذراند تا اینکه در آخرین روزهای اسفندماه سال قبل به نقطه پایانی رسید برخی از مسئولین وزارت رفاه به تصریح یا به تلویح آن را یک اتفاق شگرف  و  پیروزی  بی سابقه ای برای ارگران جلوه دادند . اما خبرگزاری کار ایران (ایلنا)،که در عین اجتناب از رادیکالیزه کردن یا رادیکال نمایاندنِ مطالباتِ کارگران ،  می کوشد تاحدودی ،مطالبات و مصائب  جامعه کارگری را هم انعکاس دهد (و استقلال خود را از مسئولین وزارت رفاه که با هم ،سابقه تشکیلاتی و سیاسی مشترکی دارندحفظ کند یا محفوظ جلوه دهد )   به نقل  از اعضاءکارگری شورای عای کار نوشت:"  کارفرمایان دست ما را دربازی مزد خوانده بودند".گزارش ایلنا  را در سطور بعد خواهید خواند؛ گزارشی  که نباید  آنرا در شمار "گزارشهای تاریخ مصرف دار"به حساب آورد ، چرا که از واقعیت جهت گیریها و نقشها ، درساخار موجود خبر می دهد. درگزارش زیر  سؤالهای چندی مطرح شده و شرکت کنندگان در میزگرد ایلنا هم پاسخ گفه اند  اما جا داشت این پرسش نیز مطرح شود که:

آن دسته از  اعضاء محترم شورای عالی کار که با عنوان "اعضای کارگری" در این شورا حضور دارند  ،تا چه حد جامعه کارگری را نمایندگی می کنند؟ و با توجه به کدام "ضایطه " ،"کارگری" قلمداد شده اند ؟

۱۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۳۸
احیا

"سرکوب نیروی کار" ، در کشورهای پیشرفته صنعتی و همچنین در جامعه ما،  هم از حیث شکل و هم  از جهت محتوا ، اقسامِ  مختلفی داشته است . توجه به تمامی این اقسام ، از جوزه علایق اقتصاد سیاسی و ظرفیتهائی که روش شناسی این رشته از معرفت دارا  است ، خارج است؛ به خصوص اگر به این دانش با دید تنگ ماتریالیستی و  اکونومیستی پرداخته شود. با این حال، به نظر می رسد "اقتصاد سیاسی به معنای عام " ،دست کم این قابلیت را دارد که پدیده "مهار دستمزد کارگران" و لایه های پنهان آن را مَعبری برای شناخت الگوی اقتصاد سیاسی ایران یا "پیوند"ی سازد که صرفنظر ازگفتار رسمی نظام ،میان" اقتصاد" و "سیاست"  در ایرانِ امروز برقرار شده است .   واقعیت "سرکوب" یا "مهار"ی که از آن سخن گفته شد  ،به صرفِ نگاهِ ظاهری به گفتگوهائی که هر سال ،درباره حداقل مزد ،میان کارفرمایان، دولت و نمایندگانِ ادعائیِ کارگران درمی گیرد، قابل شناسائی نیست . بیش از آنکه "ملاحظه  انتزاعی سیاستها یا گفتگوهای رسمی"  به شناخت  ما  از الگوی اقتصاد سیاسی ایران کمک کند ، مطالعه  فعل و انفعال این  سیاستها با "ساختار واقعا" موجود اقتصاد " است  که معرفت زا و راهگشا خواهد بود .  در رضمنِ چنین مطالعه ای ، واقعیتِ  برخی سیاستها و ابزارهای به طاهر رفاهی در "اقتصادهای تحت حاکمیت سرمایه " آشکار خواهد شد ؛ اعم از اینکه سرمایه خصوصی  چنین حاکمیتی راتشکیل داده باشد  یا سرمایه دولتی و شبهه دولتی  . اگر به صورت انتزاعی به ابزارها و سیاستهای رفاهی نَنگریم ،به ماهیت اغواگر گفتاری پی خواهیم بُرد که  حتی در قالب چالش با اقتصاددانان راستگرا  می کوشد  برای این قبیل و ابزارها و سیاستها  مشروعیتی دست و پا کند . این گفتار به ظاهر رفاهی و جامعه گرا ،  که راستگرائی را با نتیجه ای راستگرا به چالش می کشد، اغواگر است ؛ از آن رو که "توهم حل مشکل" را به جای "حل مشکل" می نشانَدو "خاستگاه  اصلی  مشکل" را از جلوی دید خارج می کند . خاستگاهی که هرچه بیشتر کاویده شود بحث را به حوزه هائی فراتر از گفتگو درباره حداقل دستمزد می بَرَد و صاحبان قدرت ، چه در عرصه حکومتی و چه در جامعه مدنی ، معمولا" ( یا دست کم بعضا" )علاقمند این فرارَوی نیستند.در فراز بعد، دیدگاهِ یکی از فعالین حوزه کارگری را درباره   "مزایای جانبی "  و نقش آن در مهار دستمزد کارگران خواهید خواند . / ا.ح. ترکش دوز

۲۶ فروردين ۹۴ ، ۱۲:۲۷
احیا

 رشد کار : مرداد ماه امسال، خبرگزاری مهر گزارشی  منتشر کرد از وضعیت دستمزدها در شانزده کشور جهان . آمار ارائه شده ازسوی این خبرگزاری رسمی، نمایانگر سطح پائین دستمزد  در کشوری است که "پیشرفت " ،مفهومی محوری در گفتار مدیرانش  بوده و هست  . متن کامل این گزارش را در "ادامه مطلب " بخوانید. (تأکید بر برخی جملات از ما است ):

۰۴ اسفند ۹۳ ، ۰۸:۵۸
احیا
  رشد کار: آنچه در ادامه خواهید خواند دیدگاهی است از نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران . این کانون تشکلی  است که به رغم ارتباط با جامعه کارگری ، مستقل  از نظام  سیاسی نیست ونمی تواند  فراتر از خط قرمزهای نظام ، عمل کند . در  این دیدگاه ،علاوه بر واسطه گری در اقتصاد، به  سهم افزایش قیمت حامل های انرژی در پائین نگه داشتن سطح دستمزد در ایران اشاره شده است  . از این رو می توان آنرا  اشاره ای ( در چارچو ب محدودیتهای یک تشکل رسمی )به تأثیر هدفمند سازی یارانه ها (یا جزئی از این بسته سیاستی )بر پائین نگه داشتن سطح دستمزدها  در ایران ارزیابی کرد . گو اینکه که پذیرش سهم این عامل نباید به غفلت از علل ساختاری و تاریخیِ این پدیده  بیانجامد .
۰۴ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۴۴
احیا

 رشد کار: "کارگری"، به خصوص در برخی رسته ها ، در شمارِ پر مخاطره ترین مشاغل است .با این حال و به رغم اینکه کارگران از مراتب مختلف امنیت  از امنیت شغلی گرفته تا امنیت جانی بی بهره یا کم بهره اند ،سهمشان از درآمد ملی و فرصتهای اجتماعی و سیاسی  اندک است . تردیدی نیست که در شکل گیری حوادث تلخی که در شرایط دشوار کار رخ می دهد علل و عوامل مختلفی مؤثرند . بی احتیاطی و بی مبالاتی کارگر هم شاید از جمله این عوامل باشد .اما سهم بیشتر  ، از آن نظام سیاسی  است  که باید بر بِه سازی شرایط کار نظارت کند و این نظارت را در اولویتهای نخست خود قرار دهد .گزارش زیر را بخوانید :

۳۰ بهمن ۹۳ ، ۰۹:۲۰
احیا

رشد کار : آخرین جلسه  اعضای شورای عالی کار  برای تعیین مزد ، در حالی که اخبار ضد و نقیضی درباره نتیجه آن منشر شده است ،به کار خود پایان داد . در ادامه  دو گزارش خواهید خواند در ابن مورد.

۳۰ بهمن ۹۳ ، ۰۸:۵۳
احیا

 درباره تصادف مرگبار عسلویه    

۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۷:۲۴
احیا

اظهار نظر برخی فعالین عرصه کارگری درباره چالشِ مُزد

۲۰ بهمن ۹۳ ، ۱۷:۰۰
احیا

رشد کار : این "معرفی" پیش از این در دیماه 92 در سایت احیا منشر شد .

۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۰۸
احیا

این «معرفی» پیش از این  در بهمن 92  در سایت احیا منتشر شد .

۰۶ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۱۰
احیا

رشد کار :آنچه در "ادامه" خواهید خواند گزارشی است که چندی پیش ، خبرگزاری کار  ایران( ایلنا )در مورد بسته پیشنهادی دولت یازدهم برای تغییر قانون کار منتشر کرد . برای اینکه این سخن در چارچوب منازعه کارگزاران دولتهای سابق و فعلی  یا چالش  جناح های سیاسی موجود قرار نگیرد یادآور می شویم که لایحه اصلاحی دولت احمدی نژاد برای تغییر قانون کار  ، از آنچه خواهید خواند هم  ناعادلانه تر و راستگراتر  بود .در باره مبانی این قبیل "تغییر "ها و "اصلاح" ها نگاه کنید به حاشیه خبر "کاهش امضای قرارداد موقت با تسهیل اخراج کارگر خاطی در طرح جدید وزارت کار" در همین سایت.

۲۸ آذر ۹۳ ، ۰۹:۳۹
احیا

تأملی بر یک گزارش

۲۹ آبان ۹۳ ، ۱۲:۲۹
احیا

اطلاعیه  :  از تاریخ 93/08/30  ، آدرسِ سایتِ " رشد نیروی کار در ایران "  به  roshdekar.blog.ir  تغییر خواهد کرد./

۲۸ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۷
احیا

این«معرفی»، پیش از این ،در بهمن 92 ، در سایت احیا منشر شد .

۲۱ آبان ۹۳ ، ۱۲:۱۵
احیا

دو گزارش درباره کوره پزخانه ای  در نزدیکی تهران و مقدمه ای درباره جایگاه این مسئله  و مسائل مشابه در میان دغدغه های  مدعیان

۱۵ آبان ۹۳ ، ۲۲:۳۴
احیا

ادعا در آئینه عمل 

۰۲ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۱
احیا

"رشد  کار" : "قانون کار جمهوری اسلامی"، همچنان بحث انگیز است ؛  این قانون از پایگاه های سیاسی -فکری مختلف ،چونان موجودی غریبه و مزاحم  ویکی از اصلیترین موانع تولید تلقی می شود . فقدان نگاهی نظام مند و چند لایه به مسئله کار  ،خاص   امروز و دولت فعلی نیست بلکه در دولتهای هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد نیز می توان فقدان رهیافت اصولی به مسئله کار و  اثر آن طرز تلقی ناصواب را به خوبی ملاحظه کرد . گو اینکه  در نگاهی عمیقتر، سابقه برخورد غیر اصولی  و ناعادلانه با مسئله کار را  می توان به دهه اول بعد از انقلاب و چالشهای اولیه در باره قانون کار  بُرد. با این حال  مقابله با این پایگاه های راست گرا (ولو همچون احمدی نژاد و جماعتی دیگر از  اصولگرایان ، نام  عدالتخواه بر خود نهاده باشند ) نباید به صورت جَو زده ، یکسو نگرانه و سطحی صورت پذیرد و به دعواهای غیر اصولی سیاستمداران بایکدیگر  آلوده شود .    گزارش  زیر ، ویراسته متن مخابره شده "ایلنا "است بی آنکه بخواهیم بر منبع خبر و تمامی آنچه گفته شده صحه بگذاریم ،مطالعه آنرا  از دو جهت سودمند می دانیم:  نخست از حیث کمک به  شناخت  چالشها ی فعلی در حیطه  کار  و دوم ،تشخیصِ  اینکه  تمامیِ نهادهای فعلی کارگری در میهنمان (بدون استثنا ) ،تا چه حد  از آحاد کارگران نمایندگی می کنند  . 

۲۷ مهر ۹۳ ، ۱۱:۴۲
احیا

رشد کار : آنچه در پی خواهید خواند گزارشی است که فروردین امسال گزارشگر "ایسنا "در جنوب کرمان تهیه کرده است  و با عنوان"محرومیت تنها دارایی رمشکی‌ها" در سایت این خبرگزاری منتشر شده است :

۲۷ مهر ۹۳ ، ۰۳:۴۶
احیا

رشد کار: این «معرفی» پیش از این در بهمن  92  در سایت احیا منتشر شد.

۲۱ مهر ۹۳ ، ۰۳:۲۶
احیا

در این بیانیه از شورای نگهبان خواسته شده مصوبه اخیر مجلس را به دلیل مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حق همگانی می‌داند ابطال کند

۱۹ مهر ۹۳ ، ۰۳:۲۰
احیا

 نمی توان به بهانه سیاست ورزی ِ بد ، از تعالی دادنِ  مطالبات اجتماعی تا حد پرداختن به امر سیاسی اجتناب کرد .

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۳ ، ۰۳:۱۷
احیا