رشد کار

طبقه بندی موضوعی

يكشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۳، ۰۲:۵۹ ق.ظ

۰

 گزارش و حاشیه
**************
 الف: گزارش
ایرنا (مورخ 9مهر 93 ) از گفتگوی اختصاصی خبر نگار  در ایلام با  'ولی الله نصر'مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور خبر داد . مدیر کل دفتر مزبور  گفته است :"75 درصد کودکان کار و خیابانی جمع آوری شده در کشور دارای سرپرست هستند."
به گفته وی :"این کودکان به علت اینکه دارای پدر و مادر بوده به نوعی نمی توانند در مراکز این سازمان جذب و نگهداری شوند." و "  اگرچه این سازمان کودکان کار را پذیرش و ساماندهی می کند ولی با توجه به اینکه شمار زیادی از آنها سرپرست دارند، امکان بازگشت دوباره آنها به کار کردن در خیابان وجود دارد". 
آقای نصر  اضافه کرده است : ساماندهی کودکان خیابانی سال گذشته در قالب طرح آموزشی کودک و خانواده بصورت آزمایشی در پنج استان کشور اجرا شد. این طرح در استان های ایلام، تهران، البرز، خوزستان و چهارمحال و بختیاری با مشارکت موسسه های مردم نهاد اجرا شد. خوشبختانه اجرای این طرح دستاوردهای خوبی داشت بطوریکه هویت اجتماعی و گروهی به این کودکان داده شد و تیم های ورزشی، پایگاه های بسیج مساجد و غیره توسط این کودکان تشکیل شد.در این طرح مددکاران این موسسه های مردم نهاد کودکان را از سر چهار راه ها شناسایی و سپس با مراجعه به خانواده های این کودکان زمینه بازگشت آنها را به فضای خانه با توانمندسازی خانواده های این کودکان فراهم می کنند پارسال پنج هزار کودک خیابانی در اجرای این طرح جمع آوری و ساماندهی شدند. "مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور بیان کرد: "این طرح امسال در 15 استان کشور اجرا خواهد شد.
نصر توسعه مراکز روزانه و حمایتی ویژه کودکان خیابانی و کار را از برنامه های در دست اقدام این سازمان برشمرد و
 گفت: "بر اساس بررسی های انجام گرفته مشکلات اقتصادی مهم ترین علت کار کردن کودکان در خیابان هاست. "
 ب: حاشیه
 1- اقداماتی که مدیر کل محترم بهزیستی در زمینه خدمت رسانی به کودکان کارگر انجام داده اند یا دردستِ انجام دارند، در صورتی که واقعا" عملیاتی شود ، شایسته تقدیر است و به طور کلی  از کوچکترین فعالیت مثبت در این زمینه و  در زمینه های مشابه ، باید استقبال کرد . منتها جای  سؤال هست که  تا چه حد این قبیل اقدامها مشکل را به صورت  اصولی و پایدار چاره می کند . به خصوص با توجه به اینکه خود ایشان در صدر و ذیل سخن خود به نکات مهمی اشاره کرده اند  و گفته اند :امکان جذب  کودگان کارگر یا تداوم نگهداری ایشان در مراکز بهزیستی وجود ندارد و امکان بازگشت دوباره این گروه از کودکان  به "کار در خیابان "  وجود دارد.
2- آخرین جمله گزارش  سابق ؛ یعنی آنجا که گفته اند "بر اساس بررسی های انجام گرفته، مشکلات اقتصادی مهم ترین علت کار کردن کودکان در خیابان هاست. " به خوبی مؤید این تِز است که به" چالش کودکان کارگر   "نمی توان  ونباید مستقل از رخدادها و روندها در سطحِ کلان اقتصاد سیاسی پرداخت . شاید "نگرش جزیره ای" (یعنی نگرشی که به چالشی خاص مستقل از چالشهای دیگر می نگرد )  در سطح شهروندان عادی مشکل چندانی ایجاد نکند و  حتی برخی مشکلات  را  به شکل موردی برطرف کند ،  اما وقتی نگرش مزبور بر ذهنیت سیاستگذاران و مجریان دستگاههای عمومی حاکم شود ، مسلما" آسیب زا خواهد بود ./ ا.ح.ترکش دوز
۹۳/۰۷/۱۳
احیا