رشد کار

طبقه بندی موضوعی

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۳:۲۰ ق.ظ

۰

در این بیانیه از شورای نگهبان خواسته شده مصوبه اخیر مجلس را به دلیل مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حق همگانی می‌داند ابطال کند

*************************

رشد کار : هفته گذشته مجلس شورای اسلامی ، قانون بیمه کارگران ساختمانی را تغییر داد.به دنبال این اقدام و در شرایطی که همچون بسیاری از موارد مشابهِ  ، از  گروه ها  و جناح های ساسی  و تشکلهای به ظاهر دانشجوئی سخنی در خور ( و یا اساسا" سخنی ) شنیده نشد ، برخی فعالین و رسانه ها که با تابلوی کارگری فعالیت می کنند ، این اقدام را مورد نقد قرار دادند .از جمله این انتقادها  ، بیانیه ای است که اخیرا" از سوی "کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی" منتشر شد. 

این بیانیه را با اندکی تغییر در عبارات  ، از ایلنا مورخ 93/07/19 نقل می کنیم .ذکر این نکته خالی از فائده نیست که نقل برخی اخبار از ایلنا به این معنا نیست که این خبرگزاری را به معنای واقعی کلمه "کارگری " ارزیابی می کنیم ،حتی در مورد سازو کار تشکیل "کانون  انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی "و چگونگی فعالیت آن  نیز نفیا" یا اثباتا"  اظهار نظری نمی کنیم . با این حال ،باز نشرِ این بیانیه می تواند بهانه ای باشد برای توجه دادن مخاطبان به تصویری ( ولو ناقص ) از مشکلات  یکی از اقشار زحمتکش جامعه و تبعیضی که  در حق ایشان صورت داده شده  است . نوعِ واکنش شورای نگهبان نسبت به این مصوبه نشان خواهد داد که این شورا تاچه حد نگاهبانِ قانون اسلسی و فقهِ عدل گسترِ علوی است .

گزارش این بیانیه را در فراز زیر می خوانید : 

*********

 به گزارش ایلنا، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان از این نهاد نظارتی خواست مصوبه مجلس  مبنی بر تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی  را به دلیل مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی ابطال کند.

 در ایتدای این نامه گفته شده که «کارگران مظلوم و محروم ساختمانی بعد از سالیان متمادی که کار فرمایان آن‌ها از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی طفره رفته و حقوق آن‌ها را پایمال می‌کردند، براساس قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۶ و ۸۷ مجلس به احقاق حقشان در سایه نظام جمهوری اسلامی امیدوار شدند."کانون "در ادامه  بیانیه خود أورده است   «تاکنون حدود ۸۰۰ هزار خانواده از تعداد حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند و یک میلیون کارگر ساختمانی باقیمانده ،امیدوارانه، به دنبال قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.»

نویسندگان این نامه در عین حال از رابطه مصوبه  مجلس با منافع بساز و بفروشها سخن گفته اند ونوشته اند :{نمایندگان مجلس}قانونی را در تاریخ ۱۶ مهر تصویب کرده‌اند که درآمد تامین اجتماعی از محل سهم حق بیمه کارفرمایی بشدت کاهش می‌دهد و هیچگونه جایگزین درآمدی بابت تخفیف‌هایی که به بساز بفروش‌ها داده لحاظ نکرده است.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است نمایندگان مجلس با این مصوبه که نمی‌تواند همه کارگران ساختمانی را پوشش بیمه‌ای دهد به صراحت اعلام کرده‌اند نیازی نیست کارگر جدیدی بیمه شود."کانون " از شورای نگهبان خواسته است مصوبه اخیر را به دلیل مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حقی همگانی می‌داند ابطال کند، چراکه تاوان تخفیف دادن به بسازبفروش‌ها توسط نمایندگان نباید تبعیض بین بیمه شدن کارگران مظلوم ساختمانی باشد.

در بخش دیگری از نامه گفته شده است کارفرما طبق قانون باید همه کارگران خود را بیمه کند و نمایندگان مجلس{با توجه به }کم کردن حق بیمه سهم کارفرمایی ....بارِ مالیِ ناشی از آن را هم پیش بینی کنند و یک میلیون کارگر ساختمانی را قربانی منعفت طلبی عده‌ای اندک نکنند.

کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در پایان گفته است چشم امید یک میلیون خانواده کارگر ساختمانی بعد از خداوند به شورای نگهبان است تا جلوی این تبعیض بزرگ را بگیرند.

۹۳/۰۷/۱۹
احیا