رشد کار

طبقه بندی موضوعی

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۶ ق.ظ

۰

ناگفته هایی از انفجار معدن ذغال سنگ آزادشهر

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۶ ق.ظ

  رشد کار : چهل و شش روز بعد از فاجعه انفجار معدن زمستان - یورت ،خبر گزاری مهر ضمن گزارشی به طرح ناگفته هائی از علل و عوامل حادثه پرداخت. گرچه این احتمال را نمی توان از نظر دور داشت که برخی گزارشها تحت تأثیر وابستگیِ جناحیِ منتشر کنندگانشان  منتشر شوند  ، اما حتی در این صورت هم   در صورتی که محققانه و با احتیاط در داوری خوانده شوند می توانند سودمند واقع شوند  . این نکته  هم شایان ذکر است که  این قبیل گزارشها  برای کسانی که دغدغه های پایدار و اصیل دارند ، تاریخ مصرف ندارند ! در فراز بعد ،پیوندِ گزارش «مهر »آمده است :

http://www.mehrnews.com/news/4009549/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1

۹۶/۰۳/۳۱
احیا