رشد کار

طبقه بندی موضوعی

پنجشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۲۲ ب.ظ

۰

رشد کار : اول آبان 96 در  سالن خیام اندیشکده علوم انسانی نشستی برگزار شدکه در آن، الهام فخاری عضو شورای شهر تهران و برخی مسئولان و کارشناسان مربوطه درباره کودکان زباله گرد ، شرایط زندگی و منشأ استثمار ِ ایشان سخن گفتند  . مخاطبان محترم را به تأمل بر مفاد اظهارات و ادعاهای صورت گرفته دعوت می کنیم. بعد از خواندن این گزارش و گزارشهای مشابه اگر فرصت کردید به مفهوم مدیریت جهادی و  برداشتهای درست و نادرستی  که از این مفهوم  می توان داشت بیاندیشید .

۹۶/۰۸/۰۴
احیا