رشد کار

طبقه بندی موضوعی

پنجشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ

۰

رشد کار: توسعه شهری -  آنچنان که از دهه ها پیش از پیروزی انقلاب تا همین اکنون ،در میهن ما ، فهمیده و اجرا شده  است - چه تأثیری بر کارِ آدمی  و شرایطِ زیستِ نیروی کار داشته است ؟ تک نگاریهای صورت گرفته در این زمینه - به شرط آنکه  به دیده تحقیق خوانده شوند و با احتیاط  مورد بهره برداری قرار گیرند - می توانند به کار ما بیایند تا هم پرسش را بهتر بفهمیم و هم راه حلی مناسب بیابیم. یک نمونه از این تک نگاریهای رسانه ای را در سایت تیتر شهر  در باره تغییر و تحولِ سالهای اخیر در میدان امام حسین تهران و محلات همجوار می توانید ببینید ./

۹۶/۰۸/۰۴
احیا