رشد کار

طبقه بندی موضوعی

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۵۲ ب.ظ

۰

کارایی نهادهای بازار کار در ایران

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۵۲ ب.ظ

معرفی مقاله

___________

«کارایی نهادهای بازار کار در ایران » مقاله ایست که خانم زهرا کریمی در شماره 35 نشریه گفتگو نوشته است  .محتوای این مقاله  گرچه لزومآ و تماماً  -و از حیثِ مبانی - بیانگر مواضع  ما نیست  اما  نویسنده محترم ،بدرستی به برخی ابعاد از ناکارایی نهادهای بازار کار در ایران اشاره کرده است .نشانی مقاله:

http://www.goftogu.com/article/2013/08/post-110.htm

۹۶/۰۹/۲۰
احیا