رشد کار

طبقه بندی موضوعی

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵ ب.ظ

۰

معرفی مقاله : تاریخ کارگران زن در ایران

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵ ب.ظ

این«معرفی»، پیش از این ،در بهمن 92 ، در سایت احیا منشر شد .

**************

احیاء: مقالات عالمانه در باره زندگی “زنان کارگر” در ایران ،اندک است و مقالاتی که از دیدگاه قابل دفاعی نوشته شده باشد از آن هم اندکتر . “کارگران زن ایران: تاریخ کارگران زن در ایران عصر جدید” مقاله ای است نوشته” والنتین مقدم” که ماهنامه زمانه ( نشریه ای که ظاهرا” از حیث ایدئولوژیک نا همسو با نویسنده به نظر می رسد ) آنرا در شماره ۴۸ خود مورخ شهریور ۱۳۸۵ منتشر کرده است . متأسفانه این مقاله هم از حیث صحت گزارش و هم به جهت الگوی تحلیل ،واجد ناراستیهائی است و لدا انتشار آن در “احیاء “صرفا” به منطور “طرح مسئله” است . این مقاله در مورد کمیت و کیفیت کار زنان کارگر در دو دوره متمایز یعنی دهه نخست انقلاب از یک سو و دو دهه بعد از آن از سوی دیگر (به خصوص در مورد سالهای اخیر که با موج اشتغال زنان کارگر با دستمزدهای پائین و احیانا” در مشاغلی که سابق بر این ،کمتر دختران و زنان آنها را عهده دار بودند )،اطلاعات درست یا داده های لازم را در اختیار خواننده قرار نمی دهد . در سطور زیر چکیده مقاله را ملاحظه می کنید : چکیده :بررسی تحولات مربوط به کار زنان در تاریخ معاصر ایران و وضعیت تقسیم کار جنسیتی در ایران می‌باشد. در این مقاله با رویکردی تاریخی ابتدا به وضعیت زنان کارگر در عصر قاجاریه پرداخته شده و نوع کار آنان و میزان دستمزد و سایر حقوق اجتماعی آنان در این زمینه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نگارنده به گسترش کارگاه‌های مدرن در زمان رضا شاه اشاره کرده و نابرابری‌های جنسیتی علیه زنان بویژه زنان دهقان روستایی در این عصر به تصویر می‌کشید وی معتقد است با گسترش صنعتی شدن ایران و احداث کارخانه‌ها جذب زنان کارگر قبل و بویژه بعد از انقلاب ایران با محدودیت همراه بوده زیرا این تلقی وجود داشت که وجود زنان در کارخانه‌ها برای آنان از هر جهت ضررهایی دارد. کلید واژه ها : زنان کارگر تاریخچه اشتغال زنان کارگران زن/ متن کامل مقاله را دراین صفحه می توانید ببینید: http://zamane.info/1390/05/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

۹۳/۰۸/۲۱
احیا