رشد کار

طبقه بندی موضوعی

يكشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۵۴ ب.ظ

۰

متن کامل مقاله به نقل از فصلنامه " پژوهشها و سیاستهای اقتصادی"

**************

عنوان : بررسی انتقادی نظریه دستمزد کارائی :ارائه شواهد تجربی   

نویسندگان: علی صیاد زاده - سید محمد مهدی احمدی

منبع : فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، دوره ۱۵، شماره ۴۱ و ۴۲ - بهار , تابستان ۱۳۸۶

چکیده : ارتباط بهره‌وری با سطح دستمزد غیرقابل انکار است. برخلاف نظریه های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره وری بیان می‌کند. این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف‌ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب کینزین های جدید در اقتصاد کلان است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکتها را منطقی می-داند زیرا کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت می‌کنند، کارایی بیشتری نیز دارند. براساس نظریه دستمزد کارایی، با افزایش دستمزد بالاتر از میانگین سطح دستمزدها، بهترین نیروی کار از نظر بهره وری استخدام می شود. در مقاله حاضر نظریه دستمزد کارایی و الگوهای مختلف آن با توجه به شواهد تجربی در کشورهای جهان بررسی می شود. 

متن کامل مقاله:

دریافت متن کامل

۹۵/۰۳/۰۹
احیا